سایبان چتری

سایبان چتری متین

سطوح پوشش داده شده توسط سایبان چتری محدود می باشد لذا برای پوشش دادن فضای بیشتر از چند عدد سایبان چتری استفاده می شود. سایبان چتری برای حفاظت از باران استفاده می شود. سایبان چتری با توجه به اندازه گیری میزان وزش باد طراحی می گردد. مکانیزم محرک سایبان چتری به صورت زیر است: ۱.مکانیزم لغزنده پیچی با نیروی محرکه موتور الکتریکی در سایبان چتری ۲.مکانیزم رفت وبرگشتی با نیروی محرکه جک هیدرولیکی

پروژه های سایبان چتری

برای ساخت سایبان چتری چه عواملی حائز اهمیت است؟

در ساخت سایبان چتری اول از همه به اندازه گیری شدت و میزان وزش باد و طوفان در آن ناحیه میپردازند.
سایبان چتری، سطح تحت پوشش خود را علاوه بر باد از باران و تابش خورشید حفظ میکند. سطحی که توسط سایبان چتری پوشانده میشود محدود است و اگر مشتری درخواست داشته باشد سطح بیشتر و وسیع تری توسط سایبان چتری پوشش پیدا کند، پیشنهاد میشود از چند سایبان چتری در جوار هم ، استفاده کند.

قیمت سایبان چتری

هرگاه این سوال در ذهن به وجود می آید که کدام سایبان برای فضای بیرونی مناسب است، شاید سایبان چتری را بتوان بهترین پاسخ برای این سوال دانست. در انتخاب سایبان چتری دو عامل در میان سایر عوامل بیشتر تعیین کننده است: اول کیفیت سایبان چتری و دوم قیمت سایبان چتری. قیمت سایبان چتری بر اساس مواد بکار برده شده در ساخت ساخت سایبان چتری تعیین می شود.

علاوه بر آن امکانات قرار داده شده در ساخت سایبان چتری نیز در تعیین قیمت سایبان چتری نقش به سزایی دارد. شرکت سایبان برقی متین افتخار دارد که در کنار کیفیت بسیار عالی، قیمت سایبان چتری را نیز تا حد زیادی مناسب نموده و زمینه آسایش مشتریان خود را فراهم سازد. برای آگاهی از لیست قیمت سایبان چتری با ما تماس بگیرید. اگر به دنبال کیفیت و قیمت سایبان چتری ارزان در یک جا هستید با مشاوران ما تماس حاصل نمایید.