پروژه ها

نمونه های سایبان پارکینگ در قالب یک فیلم

نمونه های سایبان پارکینگ  اجرا شده توسط گروه تخصصی سایبان متین نمونه های سایبان پارکینگ در قالب یک فیلم ، ... Read More

سایبان چتری برای فروشگاه مبلمان در اربیل

سایبان چتری برای فروشگاه مبلمان در اربیل ( نمونه کار) با وجود نیاز بدن به نور آفتاب، گاهی اوقات آفتاب ... Read More

اجرای سایبان پارکینگ ویلا

اجرای سایبان پارکینگ ویلا اجرای سایبان پارکینگ ویلا ، همانطور ک در عکس بالا مشاهده میکنید سایبان پارکینگ در حیاط

اجرای سایبان برقی دو طرفه کافه

اجرای سایبان برقی دو طرفه کافه توسط گروه سایبان متین اجرای سایبان برقی دو طرفه کافه ،  سایبان دو طرفه ... Read More

اجرای سایبان چتری پایه کنار

اجرای سایبان چتری پایه کنار توسط سایبان برقی متین اجرای سایبان چتری پایه کنار توسط شرکت سایبان متین به اجرا ... Read More

سایبان برقی ویتامینه سان استار

اجرای سایبان برقی ویتامینه سان استار توسط سایبان متین سایبان برقی ویتامینه سان استار  توسط گروه حرفه ای سایبان متین ... Read More

اجرای سایبان برقی دو طرفه بالکن

اجرای سایبان برقی دو طرفه بالکن توسط تیم سایبان متین اجرای سایبان برقی دو طرفه بالکن میتواند کمک زیادی به ... Read More

سایبان پارکینگ اتومبیل

سایبان پارکینگ اتومبیل در حیاط سایبان پارکینگ اتومبیل ،  پارک کردن خودروها در نور مستقیم آفتاب در تابستان سبب ایجاد گرمای … Read More

اجرای سایبان برقی کافه ژیوان

اجرای سایبان برقی کافه ژیوان توسط گروه حرفه ای سایبان متین اجرای سایبان برقی کافه ژیوان با تخصص کامل و … Read More