سایبان اتوماتیک پارچه ای

سوپرگوشت امیر

سایبان در قسمت خارجی دیواره های یک ساختمان یا مغازه نصب می شود. مکان سایبان در ساختمان ممکن است بالای پنجره، درب و یا… باشد. سایبان چیزی است ... Read More