سایبان برقی دوطرفه کافی شاپ(اجرا توسط نماینده مشهد)3-09