پروژه ها

سایبان برقی دو طرفه فست فود کاوالی

سایبان برقی دو طرفه فست فود کاوالی توسط گروه سایبان برقی متین سایبان برقی اجرا شده به صورت دو طرفه

اجرای سایبان پاسیو

اجرای سایبان پاسیو تک محور توسط گروه سایبان برقی متین سایبان پاسیو اجرا شده به صورت تک محور جهت جلوگیری

سقف متحرک منزل

سقف متحرک منزل اجرا شده توسط گروه سایبان برقی متین در رشت سقف متحرک اجرا شده توسط نماینده سایبان برقی

سایبان پارکینگ دو طرفه

سایبان پارکینگ دو طرفه اجرا شده توسط گروه سایبان برقی نماینده اصفهان سایبان پارکینگ دو طرفه اجرا شده توسط نماینده

سایبان اتوماتیک کافه

سایبان اتوماتیک کافه در تنکابن اجرای چهار عدد سایبان اتوماتیک و یک عدد سایبان چتری پایه کنار 3 در 3

سایبان برقی کافه آلما

سایبان برقی کافه آلما ، بازارچه سنتی ستارخان