پروژه ها

سایبان برقی در بالکن منزل

سایبان برقی در بالکن منزل  سایبان برقی در بالکن منزل به دست تیم حرفه ای سایبان متین به اجرا در

اجرای سایبان برقی در ویلای مدرن

اجرای سایبان برقی در ویلای مدرن سایبان برقی در ویلای مدرن توسط سایبان متین به اجرا در آمده است که

سایبان مغازه فروشگاههای آلایان

سایبان مغازه فروشگاههای آلایان سایبان مغازه فروشگاههای آلایان توسط تیم حرفه ای سایبان متین به اجرا در آمده است که

سایبان برقی برای فست فود میامی

سایبان برقی برای فست فود میامی سایبان برقی برای فست فود میامی توسط سایبان متین به اجرا رسیده است که

اجرای سایبان برقی در رستوران مسلم

اجرای سایبان برقی در رستوران مسلم اجرای سایبان برقی در رستوران مسلم که در بازار تهران واقع شده است و

اجرای سایبان برقی دو طرفه در کافه

اجرای سایبان برقی دو طرفه در کافه اجرای سایبان برقی دو طرفه در کافه توسط تیم حرفه ای سایبان متین

سایبان برقی فول باکس مغازه

سایبان برقی فول باکس مغازه سایبان برقی فول باکس مغازه ، این پروژه توسط سایبان برقی متین به اجرا در

نمونه های سایبان پارکینگ در قالب یک فیلم

نمونه های سایبان پارکینگ  اجرا شده توسط گروه تخصصی سایبان متین نمونه های سایبان پارکینگ در قالب یک فیلم ،

سایبان چتری برای فروشگاه مبلمان در اربیل

سایبان چتری برای فروشگاه مبلمان در اربیل ( نمونه کار) با وجود نیاز بدن به نور آفتاب، گاهی اوقات آفتاب